Allan Friis´ Utgåva 8, 1992 - 93

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                              Konstbilagan

 

Bilder ur boken

 

 

Det rikhaltiga bildmaterial som Friis producerade under 1990 - 91 i form av dagboksbilder kommer att ligga till grund för flera enskilda bilder och bildserier i större format även under innevarande period 92 - 93.

Bilderna blir nu inte längre anonyma, utan träder nu fram som suggestiva solitärer med egna titlar, som t.ex. "Dirigenten" och "Myllrande". Friis fortsätter dock att producera bilder i mindre format i tusch och vaxkrita (c:a A4) med syftet att användas som ett bildarkiv för framtida bruk. Alla dessa småbilder har dock en unik ton och kan givetvis fungera av egen kraft, jämbördiga med sina större bröder och systrar.

Även om Friis anammar och bejakar dagboksbildernas friare associationsflöde, som tillåter honom att utvidga och inmuta sitt bildberättande inom nya revir, tappar han aldrig kontakten med "det mänskliga" i såväl andlig som konkret betydelse, dvs människans förhållande till och utsatthet för kraftfält, utom räckhåll för hennes förmåga att vare sig förstå eller påverka. Det kan gälla såväl andliga, sociala som ekonomiska kraftfält. Det är Friis' ambition att betraktaren i någon mening ska känna igen sig eller åtminstone förstå frågeställningen i de "bildberättelser" han ställer fram. Som t.ex. i "Kontraktet", "Interaktion" eller "Empatisk handling".

I slutet av 1991 påbörjade Friis en serie större linoleumsnitt som han gav namnet "Subversiva landskap"(Format 70 x 100 cm) alla med utgångspunkt i sina Dagboksbilder 91. Dessa slutförs 1992. Totalt blir det 11 olika variationer, som trycktes av honom själv i endast 8 ex. Bilderna vill illustrera jordens "revolution" mot den mänskliga rovdriften av jordens resurser. Under året utställer Friis sina linoleumsnitt på ett antal bibliotek i Skåne bl.a. i Burlöv, Skurup och Båstad samt i Svedala Galleri och i Nebbebodagården i Olofström. Se arbetsprocessen med ett av linoleumsnitten på YouTube

1993 påbörjar Friis en ny serie i linoleumsnitt, som han nu har utvecklat till ett starkt och personligt medium. Han går också ytterligare upp i format, från sitt senaste i "Subversiva Landskap" med måtten 70 x 100 cm till det monumentala formatet 120 x 150 cm! Det kräver en enorm arbetsinsats, inte bara med själva hantverket med snittverktygen, utan kanske ännu mer under tryckningen, som  han gör helt ensam i sin nya större ateljé i Landskrona. Han berättar själv att han var nära kollaps efter den sista tryckningen av den sista  klichén. Varje snitt tryckte han i två versioner, ett med svart färg på vit botten och ett med vit färg på svart botten. Det senare versionen fick enligt honom själv det starkaste uttrycket. Totalt gjorde han 9 snitt i två versioner samt 3 ex av varje version. Sammanlagt blir det således 54 tryckningar! 

 

 

Tryckt i endast 70 ex. varav 40 ex. är numrerade och signerade samt försedda med signerad konstbilaga.

Ej numrerad och utan konstbilaga: 110-

Pris: numrerad och med konstbilaga: 180:-  

 

 

Ugåvor 1 + 2   Mina Politiska bilder + Ungdomsbilder 
Utgåva 3   Bilder 1952 - 58
Utgåva 4   Bilder 1958 - 63
Utgåva 5   Bilder 1964 - 69
Utgåva 6   Bilder 1980-tal
Utgåva 7   Bilder 1990 - 91
Utgåva 8   Bilder 1992 - 93
   

 

allan.friis@swipnet.se

046-292402