Allan Friis´ Utgåva 7. 1990 - 91

 

            Konstbilagan

 

Nedan visas några bilder ur boken

                          Sisat chansen

 

 

 

Hägring

 

        

Vers 43 ur Testbilder

               Olja från den7 nov.

                                                                                                                                              

         

Publikationen som är på 60 sidor, innehåller samtliga bilder som jag producerade under perioden 1990 - 91.  Förutom den dokumentära aspekten, kan boken  ses som en självbiografisk berättelse om vad jag själv och mina bilder varit med om;. Recensioner, kontakter, ansökningar, privat såväl som offentlig korrespondens, relevanta dokument angående utställningar t.ex. om den uppmärksammade utställningen  "Människor i Rosengård"  1977, samt olika slags kommentarer i pressen m.m. Kort sagt, publikationen kan betecknas  som en slags vitbok från den aktuella tiden.

  Den har också  bedömts som en lämplig bok för t.ex. skolor och i andra undervisningssammanhang;  att användas som diskussionsunderlag för frågan om bildens och bildkonstens funktion i samhället. Vad kan konst användas till?

 

Publikationen är tryckt i 500 ex. varav 300 är signerade och numrerade. Format: 28 x 18 cm.

 

Priser:

 Ej signerad och numrerad bok och utan konstbilaga: 110:- 

Signerad och numrerad bok + signerad konstbilaga:  180 :-

 

 

Utgåva 7   Bilder 1990 - 91
Utgåva 8   Bilder 1992 - 93
   

 

 

Kontakt: allan.friis@outlook.com   Tlf. 046-29 24 02,  070-773 19 59

Utförlig biografi

 

 

 

 

 

Kontakt: allan.friis@swipnet.se  Tlf. 046-29 24 02,  070-773 19 59