Allan Friis´ Utgåva 6,  1980 - 89

 

  

          Konstbilagan

 

 

Denna publikation är tryckt i 200 ex varav 130 ex. är signerade och numrerade och försedda med konstbilaga.

1980-talet innebär slutet med de stora utspelens och utställningarnas tid för Friis. Den enda stora offentliga utställning Friis medverkar i under decenniet är en inbjuden samlingsutställning med adress Riga, Tallinn, Leningrad och Moskva 1980. Där visar han bl.a. sina monumentala verk som t.ex. "Frihet att välja", "Vi sitter i samma båt" och "Miljöns påverkan".

Friis är nu färdig med sina universitetsstudier och börjar ägna mer tid åt pedagogiska frågor. I en 60-poängsuppsats 1980, undersökte han, i ett semiotiskt perspektiv, den eventuella skillnaden i bildlärares  respektive mellanstadielärares bedömningar av teckningar, utförda av elever i Åk.6.

1983 ger han ut boken "Ingen kan tvinga mig", en dokumentarisk dagboksskildring av verksamhet som speciallärare på ett skoldaghem, en plats för s.k. problembarn i 14 - 16-årsåldern. Boken, som också är illustrerad av Friis, fick stor positiv uppmärksamhet.

Samma intresse rönte även nästa bok "Vår schizofrena skola" som kom ut 1986. Även den boken har formen av dagboksanteckningar, där Friis följer en normalklass i Åk 7 dag för dag under en hösttermin som bildlärare. I båda böckerna diskuterar han varför skolan ser ut som den gör, genom att betrakta relationen skola/samhälle ur ett socialt och socioekonomiskt helhetsperspektiv. 

Friis gav ut ytterligare två böcker under decenniet. Den märkliga "Testbilder" 1988 och "Meditation" 1989.  Den förra kallar han för "En bildlyrisk science-fiction", som numera går under namnet "Processen". Den består av 50 svart/vita bilder med Friis´ egna tolkningar och som bildar en sammanhängande berättelse. Bilderna i Testbilder har senare fungerat som förlagor till ett stort antal verk i olika tekniker.

"Meditation" är en satirisk miniroman om konstspekulation och konstmyter. Den består också av ett 40-tal fristående illustrationer i collageteknik. Även en del av dessa illustrationer har använts i andra sammanhang.

På grund av universitetsstudier, artikelskrivande, bokutgivning och prövandet av ny pedagogik inom nytt område, kommer Friis’ bildproduktioner under hela 80-talet att begränsas till akvareller och tuschteckningar och i mindre format.  Ofta är det illustratoner till egna böcker eller till aktuella händelser eller företeelser.

Förutom ovanstående exempel och några porträtt i början av 80-talet, gjorde Friis ett stort antal tuschteckningar, varav endast en del visas här, bl.a. en serie som han benämner "Sociala skildringar" samt ett tiotal blyertsteckningar, varav kanske "Lycksökaren" från 1986 särskilt bör omnämnas.

Under perioden gjorde fam. Friis tre inspirerande och lärorika studieresor; Egypten

 

 

Nedan visas några bilder ur boken

Lycksökaren

Moln

             Psykologiskt självporträtt. Röd och svart tusch.

         Vers 17 ut "Testbilder.Akvarell 

                                                                                    

 

Konsthistorisk tillbakablick. (Goya) Tusch

 

 Priser:

Ej signerad och numrerad bok och utan konstblaga:  110:- 

Signerad och numrerad bok med signerad konstbilaga:180:-

 

 

Utgåva 7   Bilder 1990 - 91
Utgåva 8   Bilder 1992 - 93
   

 

 

Upplaga: 200 ex,. varav 120 är numrerade och signerade.

Kontakt:  allan.friis@outlook.com Tlf. 046-29 24 02,  070-773 19 59