Utgåva 5

 

Allan Friis´bilder 1964 - 69

 

 Denna skrift ”Utgåva 5, 1964 - 69”, är den femte i en tänkt serie av Allan Friis´ konstnärliga  produktion  från och med hans ungdomsperiod 1940 – 50 fram  till nutid.  Samtliga kommer att ges ut på eget förlag. Denna publikation är tryckt i 300 ex varav 180 ex.  är signerade och numrerade och försedda med konstbilaga. I början av 1964 målar Friis den bild som skulle innebära ett fullständigt brott mot hans tidigare bildspråk med dettas förankring i symbolism och mysticism i dess olika förklädnader. Han tyckte att han hamnat i en återvändsgränd. Det imaginistiska fantasteriet hade han lämnat sedan sex år tillbaka och därefter fram till nu tyckte han att han befunnit sig i ett poetiserande, esteticerande och pliktlöst ingenmansland, i vilket inga provocerande eller kontroversiella påståenden ställdes. Signifikant nog fick denna första bild titeln "Organisk Maskin". I dess formspråk finns dock rester kvar från hans resor, men det nya framträder med triumferande fanfarer ur de märkliga tratt- eller trumpetliknande rörformerna. Dessa skulle komma att bli hans signum decenniet ut och uppträda i olika former och sammanhang och ges olika såväl immateriella som materiella funktioner.

 Friis berättar också om sina prisbelönta ”experimentfilmer”, som han gjorde under denna tid och visar också ett antal scener ur dem. Ute i stora konstvärlden målar man vid denna tid abstrakt expressionism eller POP-konst och här hemma sitter följsamma konstnärer och målar i enlighet med dessa tillrättalagda recept, som garanterar aktualitet och konstnärlighet.

 Friis är givetvis väl informerad om de nya konstsignalerna från USA och kontinenten, men väljer en annan, alldeles egen väg.   

 

 

Nedan visas några bilder ur boken

 

Gata med högtalare. Tempera

Havet hälsar de nya farkosterna. Olja

 

Organisk maskin. Olja

 

 

 

Mitt nya fröhus. Blandteknik

 

Se filmen:       Ur filmen S:t Antonius frestelser

 

De underbara kloten har anlänt. Blyerts

                                                                                    

 

Konstbilaga

 

Upplaga: 200 ex,. varav 120 är numrerade och signerade.

 

Utgåva 7   Bilder 1990 - 91
Utgåva 8   Bilder 1992 - 93
   

 

 Priser:

Ej signerad och numrerad bok och utan konstblaga:  110:-

Signerad och numrerad bok med signerad konstbilaga:180:-

 

 

Kontakt: allan.friis@outlook.com   Tlf. 046-29 24 02,  070-773 19 59