UTGÅVA 4

 

Utgåva 4 tar sin start sommaren 1958. Då är Allan Friis och hans hustru Ingrid  just hemkomna  till Arlöv från sin 5-åriga vistelse i Stockholm, där Allan utbildade sig till bildlärare på Konstfackskolan.  Allan hade fått en tjänst som lärare på Berga- och Linnéskolorna i  Limhamn och blivit lovad en 4-rumslägenhet i Malmö.  Han  är fast besluten att fortsätta sin konstnärliga verksamhet, trots sin kommande  tjänstgöring med flera övertimmar.  Med flera viktiga utställningar bakom sig i Stockholm, Nyköping, Vinslöv och Malmö och en klar estetisk målsättning, var det självklart för honom att arbeta vidare och utveckla sin konst. En ny skolreform höll på att införas i landet, dsk, Enhetsskolan, vilket innebar en sammanhållen nioårig skola.  Försöksverksamheter hade startats på flera håll bl.a. i Limhamn..

 Trots den långa tjänstgöringstiden fortsätter Friis att hålla en konsekvent linje i sin konst. 1960 gör han ett tiotal illustrationer till Garcia Lorcas dikt ”Klockan fem på eftermiddagen” .Friis  fjärmar sig efterhand  från den imaginistiska traditionen.  Det klart utsagda figurativa tonas ner till förmån för ett sökande efter utopiska, abstraherande naturstämningar, som kan skifta från meditativa koncentrationer till expressiva, upproriska eruptioner. Denna nyorientering märks tydligast i de två sammanhängande serier han gör mellan åren 1961 till 63, "Vid Havet" och "Från en resa".  Allan och hans hustru Ingrid gör somrarna 1960 resp. 1962 långa bilresor på kontinenten bl.a. för att besöka berömda romanska och gotiska kathedraler samt istidsmålningar, vilka Allan haft föresläsningar om, resp. haft   tentamen på, under sin studietid på Konstfack.  T.ex. de berömda katedralerna i Albi, Angoulême, Tours  Burgos, Gerona, Segovia och inte minst grottmålningarna i Altamira

 

Konstbilagan

 

Bilder som finns i boken

 

 

 

 

Priser:

 Ej signerad och numrerad bok och utan konstbilaga: 110:-

Signerad och numrerad bok + signerad konstbilaga:180:-

Publikationen är tryckt i 200 ex. varav 130 är signerade och numrerade. Format: 28 x 18 cm.

 

 

Utgåva 7   Bilder 1990 - 91
Utgåva 8   Bilder 1992 - 93
   

 

 

Kontakt:allan.friis@outlook.com

  Tlf. 046-29 24 02,  070-773 19 59