Utgåva 3. 1952 - 58

 

 Allan träffar   Ingrid redan 1951 på det populära danspalatset Amiralen intill Folkets Park i Malmö. Där spelar Harry Arnolds orkester. De förlovar sig och Allan inser att han måste skaffa sig stadigvarande försörjning inom ett yrke där han kan ha nytta av sina kunskaper.  Hans val blir Konstfack i Stockholm, där det utbildas teckningslärare. De flyttar dit i januari 1953. Allan hade i förväg ordnat en lägenhet i ett 1700-tals hus på Söder, där de bor det första året under extremt primitiva förhållanden. Som väl var hade Ingrid redan skaffat sig ett bra jobb på en advokatbyrå.

Berättelsen handlar fortsättningsvis om deras liv och leverne i Stockholm. Allan har dels en uppskuten militärtjänstgöring på signaltrupperna att fullfölja, dels är han tvungen att bidra till försörjningen med bl.a. arbete som stuvare i hamnen. Båda verksamheterna  beskrivs ingående

Allan hinner med två utställningar i Stockholm och berättar utförligt om dem och de människor han träffar och kommenterar också de recensioner han får. Bl.a. berättar han utförligt om mötet med Öyvind Fahlström, som besökte hans utställning i Gamla Sta´n 1954. På dagundervisningen får Allan som kurskamrat bl.a. Lars Lennart Forsberg, som skulle komma att bli en framstående filmare och regissör.

Efter svåra konflikter med olika befäl på S1, hade Allan redan 1952 degraderats till 5:te kompaniet som var ett s.k. malajkompani. Hans resterande tid på c:a 7 månader skulle fullbordas 1954.  Konflikterna fortsätter även under denna sejour. Då utsätts Allan för en allvarlig, planerad händelse, som kunde ha lett till hans död, sannolikt iscensatt av ett befäl och en anställd.

 

 

 

 

Konstbilagan

 

Bilder ur boken

 

 

 

 

 

 

 

Utsikt från vårt fönster. Blyertsteckning

 

Från vårt kök

 

Publikationen är tryckt i 300 ex. varav 180 är signerade och numrerade. Format: 28 x 18 cm.

 

Ugåvor 1 + 2   Mina Politiska bilder + Ungdomsbilder 
Utgåva 3   Bilder 1952 - 58
Utgåva 4   Bilder 1958 - 63
Utgåva 5   Bilder 1964 - 69
Utgåva 6   Bilder 1980-tal
Utgåva 7   Bilder 1990 - 91
Utgåva 8   Bilder 1992 - 93
   

 

Priser:

 Ej signerad och numrerad bok och utan konstbilaga: 110:-

Signerad och numrerad bok + signerad konstbilaga: 180:-

 

Kontakt:  allan.friis@outlook.com Tlf. 046-29 24 02,  070-773 19 59