Utgåva 1 Politiska Bilder 1968 - 78

 

 

Konstbilagan

 

                                                  

                                 

Bilder ur publikation 1

Frihet att välja. Finns också som miniaffisch,24.5 x 33 cm. den som köper Politiska Bilder, kan få affischen för endast 20:-

 

 

Experimentet

 

 

Parasiter

                     

   

Publikationen som är på 48 sidor, innehåller samtliga bilder som jag producerade under perioden 1968-78.  Förutom den dokumentära aspekten, kan boken  ses som en självbiografisk berättelse om vad jag själv och mina bilder varit med om;. Recensioner, kontakter, ansökningar, privat såväl som offentlig korrespondens, relevanta dokument angående utställningar t.ex. om den uppmärksammade utställningen  "Människor i Rosengård"  1977, samt olika slags kommentarer i pressen m.m. Kort sagt, publikationen kan betecknas  som en slags vitbok från den aktuella tiden.

  Den har också  bedömts som en lämplig bok för t.ex. skolor och i andra undervisningssammanhang;  att användas som diskussionsunderlag för frågan om bildens och bildkonstens funktion i samhället. Vad kan konst användas till?

Priser

 Ej signerad och numrerad bok och utan konstbilaga: 30:-

Signerad och numrerad bok + signerad konstbilaga: 50:-

Publikationen är tryckt i 500 ex. varav 300 är signerade och numrerade. Format: 28 x 18 cm.

 

 

 

 

Allan Friis' Utgåva 2, ungdomsbilder 1936 - 51

 

 

Konstbilaga

Figur över byggnad. 18 x 23.5 cm.  Originalet är en litografi från 1951.

Obs. Bakgrunden på samtliga konstbilagor är individuellt handmålade. På denna i svagt grönt

 

 


Denna utgåva är nr 2 och  innehåller förutom samtliga bilder under perioden 1936 - 51, även beskrivningar och minnesbilder från Allans  tidiga ålder fram till 20-årsålder. Den är mer personlig, dramatisk och självutlämnande än den förra utgåvan, genom att den även  beskriver hans  såväl psykiska som fysiska utveckling från tidig barndom till värnpliktig yngling. Där finns också utdrag ur brev och minnesbilder från viktiga upptäckter och erfarenheter i hans tidigaste liv. Vi visar också i ord och bild den omställning som skedde  i tanke och gärning efter flytten från den ombonade tillvaron  i hemmaorten Arlöv till storstaden Göteborg. 

Allans far, som också hette Allan, omkom i en tragisk olycka på sin tillfälliga arbetsplats, bangården utanför sockerfabriken i Arlöv, där han höll på med att sammankoppla fabrikens godsvagnar fullastade med betor. Detta skedde 2 månader före Allans födelse. 

1950 tog han sin biologiska fars namn, Friis.  Att vi presenterar en särskild sida med Allan Friis' ungdomsverk, beror på att många bilder som sålts under Friis' tidigaste utställninga i  t.ex Gnesta, Nyköping och på Hedbergs i Vinslöv. är signerade Allan Borggren.  För ägare till dessa tidiga bilder kan det vara viktigt att känna till signaturändringen. Fram till första hälften av 1949 signerades bilderna Allan Borggren eller med dubbelnamnet Allan Borggren-Friis och fr.o.m. slutet av 1949 med Allan Friis . Av  kuriosaskäl har vi valt att även presentera bilder ur Allans tidigaste tecknings- och målningsförsök samt från tiden innan han påbörjade  sin konstutbildning i Göteborg.  Bl.a. visas hans Musse-Pigg och Kalle-Anka-serie.

 Avsikten med publikationen är att ge en helhetsbild, inte bara av Allan Friis´ konstproduktion, utan även av hans personlighet, intressen, såväl fysiska som psykiska upplevelser  och preferenser, vilka framgår i många av hans tidigaste teckningar och akvareller.  Vi avstår således helt från att försöka göra ett urval ur denna rika bildvärld utifrån någon sorts kvalitets- eller konstnärlighetsaspekt, eftersom en sådan helt vilar på en samtidsbetonad godtycklighet. En intressant aspekt från redaktionen har varit att också försöka ge en helhetsbild av människan bakom verken. Inte minst kan man ana denna i hans många självporträtt, men även i d.s.k. vandringsteckningarna 1947 – 48 och i hans minnesbilder. 

Med detta val skiljer sig denna publikation från de flesta konstnärspresentationer, i vilka man gör mycket medvetna urval ur såväl kvalitets- som tematiska aspekter. Den senare metoden innehåller potentiella risker för godtycke i såväl bildval som kategoriseringar. Som en konsekvens av vårt ställningstagande inleder vi presentationen med att även visa de få bilder som finns kvar från hans tidigaste år.

I ett särslilt avsnitt beskrivs Allan sorg och ångest inför sin  mors insjuknande i cancer och slutliga död och hur detta påverkade hans bilder våren 1950. Han tillägnar denna utgåva  sin mor. 

Denna publikation är på 60 sidor och är liksom förra häftet tryckt i 500 ex. varav 300 är, liksom bilagan, signerade och numrerade. Format: 29 x 20 cm. 

 

 

Nedan visas några bilder ur boken

Akvarell, 1941. Stora Tvärgatan 3

 

 

Från Kronetorp. Akvarell 1947

 

 

Kronetorps mölla. Blyerts 1947

 

 

Akvarell 1940

 

Olja 1946. Kvarngatan

 

Gamla prästgården Burlöv. Tusch, akvarell 1946

 

 

Från Alnarps park Blyerts 1947

 

Akvarell 1943

 Priser:

Ej signerad och numrerad bok och utan konstblaga:  30:-

Signerad och numrerad bok med signerad konstbilaga: 50:-

 

 

 

Utgåva 7   Bilder 1990 - 91
Utgåva 8   Bilder 1992 - 93
   

 

 

 

 

 

Kontakt:  allan.friis@outlook.com:   Tlf. 046-29 24 02,  070-773 19 59

Utförlig biografi