Politiska bilder 1968 - 78

 

 

 

Konstbilagan

 

                                                  

                                 

Bilder ur publikation 1

Frihet att välja. Finns också som miniaffisch,24.5 x 33 cm. den som köper Politiska Bilder, kan få affischen för endast 20:-

 

 

Experimentet

 

 

Parasiter

                     

   

Publikationen som är på 48 sidor, innehåller samtliga bilder som jag producerade under perioden 1968-78.  Förutom den dokumentära aspekten, kan boken  ses som en självbiografisk berättelse om vad jag själv och mina bilder varit med om;. Recensioner, kontakter, ansökningar, privat såväl som offentlig korrespondens, relevanta dokument angående utställningar t.ex. om den uppmärksammade utställningen  "Människor i Rosengård"  1977, samt olika slags kommentarer i pressen m.m. Kort sagt, publikationen kan betecknas  som en slags vitbok från den aktuella tiden.

  Den har också  bedömts som en lämplig bok för t.ex. skolor och i andra undervisningssammanhang;  att användas som diskussionsunderlag för frågan om bildens och bildkonstens funktion i samhället. Vad kan konst användas till?

Priser

 Ej signerad och numrerad bok och utan konstbilaga: 110:-

Signerad och numrerad bok + signerad konstbilaga: 180:-

Publikationen är tryckt i 500 ex. varav 300 är signerade och numrerade. Format: 28 x 18 cm.

 

 

Utgåva 1   Politiska Bilder 1968 - 78
Utgåva 2 . Mina ungdomsbilder 1936-51
Utgåva 3   Bilder 1952 - 58
Utgåva 4   Bilder 1958 - 63
Utgåva 5   Bilder 1964 - 69
Utgåva 6   Bilder 1980-tal
Utgåva 7   Bilder 1990 - 91
Utgåva 8   Bilder 1992 - 93
   

 

 

 

Kontakt: allan.friis@outlook.com  Tlf. 046-29 24 02,  070-773 19 59

 

 

Publikationerna ingår i ett projekt, som har  som mål att ge ut fortlöpande utgåvor från olika perioder av mitt konstnärskap, innehållande förutom samtliga bilder, även utdrag ur korrespondens, dagböcker, recensioner och beskrivningar av det privata livet. Kort sagt en koncentrerad  och personlig berättelse om mitt liv som människa och konstnär.   Genom köp av dessa utgåvor, stödjer du detta måls förverkligande.