Foto: Allan Friis 1980

 

I detta hus fanns ett s.k. skoldaghem för högstadieelever mellan c:a 1979 - 1982. Där bedrevs specialundervisning för elever med psykosociala problem, dvs elever som hade svårt att anpassa sig i den vanliga skolmiljön. (Det var ej fråga om ungdomar med utvecklingsstörning) Här undervisas elever i samtliga skolämnen utom i kemi, fysik, slöjd och gymnastik.  Under läsåret 1980 - 81 tjänstgjorde jag där som speciallärare. 

Mina erfarenheter därifrån redovisade jag i dagboksform i boken: "Ingen kan tvinga mig", som gavs ut på Liber Förlag 1983. Boken handlar mycket om Arlöv under den här tiden. 

 

Skoldaghemmets baksida