Järnvägsgatan, till höger "Ruder Knekt"

  Revs under 1990-talet     Foto: Allan Friis, 1974

 

I Ruder Knekt till höger bodde en tid på andra våningen Bjarne Thorsson, vars far var tjänsteman på Sockerfabriken. Familjen flyttade senare till ett hus på Järnvägsgatan. På första våningen hade biografägaren Johannes Nilsson en tobaks- och tidningsaffär. På hörnet fanns också en mjölkaffär. Den inreddes senare till banklokal. I banken tjänstgjorde Ester Wikander, som tillhörde samma församling som familjen Olsson.