Ruter (Ruder) Knekt. Hörnet Järnvägsgatan/lommavägen.

Foto: Allan Friis, 1970-tal

 

I Ruder Knekt på andra våningen bodde en tid Bjarne Thorsson vars far var tjänsteman på Sockerfabriken. Familjen flyttade senare till ett hus på Järnvägsgatan. På första våningen hade biografägaren Johannes Nilsson tobaks- och tidningsaffär. I hörnet fanns en tid en mjölkaffär. Den inredds senare till banklokal. I banken tjänstgjorde Ester Wickander som tillhörde samma församling som famljen Olsson. Hon var också söndagsskollärare.