Polishuset i Arlöv 1922, på Järnvägsgatan, mitt emot stationen

 

Här bodde och verkade Gottfrid Engholm som 1:e polisuppsyningsman mellan åren 1906 - 35 med hustrun Malin och sju barn. Efter pensionen 1935, flyttade familjen till Stora Tvärgatan 3, i Arlöv. Sönerna Nils, (emigrerade till USA 1927) Bror, kriminalkommissarie i Malmö och Torsten, Rektor i Malmö samt döttrarna Signe, (Andersson) Elsa, (Wahlström ) Margit, (Borggren) samt Siri (Siverson). Här föddes också Allan, son till Margit. Han tog vid vuxen ålder sin biologiska fars namn Friis och etablerade sig som konstnär.  Se vidare Engholms släktkrönika

Finkan var från början inhyst i en del av bostaden. En ny byggdes senare inne på gården. Ändringen kom till stånd tack vare att fru Engholm uppvaktade myndigheterna och förklarade att förhållandena var olidliga. Polishuset revs i slutet av 50-talet. 

Kommunalstämman i Burlöv beslöt i september 1890 att uppföra ett polishus. Tomten på c:a 3000 kvadratalnar inköptes av sadelmakare A. Nilsson för ett pris av 50 öre/kvadrataln. Huset skulle inrymma två arrestlokaler, ett förhörsrum och en bostadslägenhet på två rum och kök. Dessutom skulle en mindre ekonomibyggnad, ett avträde, en vedbod och tvättstuga byggas. kostnaden fick inte överstiga 3500:-  1891 stod byggnaden färdig.

Som förste polisuppsyningsman utsågs husaren Jöns Åkesson Lindbäck och som extra polisman och fjärdingsman soldaten Nils Mohlin med placering i Åkarp. Båda hade tidigare arbetat på Arlövs sockerbruk. Kronolänsman var Georg Jönsson.

 

Nedan visas polishusets bakgård från c:a 1907.

4 av fam. Engholms barn poserar. Från vänster, Bror, Signe, Nils och Elsa.

Ytterligare 3 ska komma. Margit 1908, Siri 1911 och Torsten 1921