Hörnet Järnvägsgatan/Lommavägen. Ruder Knekt till vänster.

Hela området revs under 1970-talet     Foto: Allan Friis

 

Järnvägsgatan mynnar ut i Lommavägen, som var Arlövs affärsgata. I byggnaden till höger hade kooperativa föreningen Solidar sin affär. Polis Gottfrid Engholm var en av dem som var med och grundade föreningen 1908. Han fick medlemsnumret 1. Intill speceriaffären låg en mjölkbutik. Från 1931 och flera år framåt var Margit Engholm föreståndare där. Hon och hennes son Allan bodde vid denna tid hos hennes föräldrar i polishuset. Margit Engholms trolovade Allan Friis från Lomma omkom vid en olyckshändelse på Arlövs bangård 1931. Bakom mjölkbutiken hade Margit ett litet rum, som hon själv möblerade. Man kunde också nå rummet från Fabriksgatan (till vänster på bilden) genom att gå över en gård.

På hörnet av Fabriksgatan och Lommavägen fanns Anderbergs tobaks- och tidningsaffär. I anslutning till denna hade Anderberg en herrekiperingsaffär med ingång från Lommavägen. I närheten fanns Ebba Norbergs affär, där man kunde köpa nymalet kaffe. I fönstret snurrade två väldiga hjul som hörde till kaffekvarnen.

I nästa hus åt vänster (Syns inte på bilden) fanns Fricks rak- och frisérsalong.