106 personer på Sockerfabrikens maskinavdelning 1933

 

Bilden var införd i Sockerbolagets personaltidning " i FOKUS" nr 8, 1983 och föreställer 106 personer på maskinavdelningen för 50 år. 1933, alltså för 76 år sedan.
Med hjälp den numrerade skissen kan man se vad de flesta heter.
Uppgiftslämnare Bertil Olsson