Lommavägen i riktning norrut.
Längst bort järnvägsspåren och Solidarsbyggnaden

Foto: Allan Friis, 1970-talet