Politik, samhälle, sociologi, psykologi, pedagogik

Konstlitteratur (I ett särskilt avsnitt

 

Aktuellt: Se videoklippet En filosofisk performance av Allan Friis

 

Jan Andersson & Mats Furberg Politik och propaganda Aldus 1973 30:-   
Sten Andersson Positivism kontra Hermeneutik Korpen Såld
Johan Asplund Sociala egenskapsrymder Argus Såld
Johan Asplund Om undran inför samhället Argus 1970  50:-
Johan Asplund Socialpsykologiska teorier Almqvist & Wiksell 1972 Såld
Johan Asplund Sociologiska teorier Almqvist & Wiksell 1972 50:-
Erik Allardt/Yrja Littanen Sociologi AWE/Gebers 1976 30:-
Raymond Aron Sociologiskt tänkande Argos 1979 60:-
Gunnar Aspelin Karl Marx som sociolog Liber  1979 40:- 
Peter Bacharach Makt och fattigdom W&W  30:-
Ellen Bach Begreppet kreativitet W&W  1979 40:-
Roland Barthes Mytologier Cavefors  1970 Såld
Johannes Beck Klasseskolen Rhodos  1975 30:-
Lars-Erik Berg m.fl. Medvetandets sociologi ALMA-serien, W&W  1975 60:-
Torsten Bergmark Konstnären som politiker Arbetarkultur 1972 50:-
Jens Berthelsen m.fl. Projektarbete W&W  1979 30:-
Charles Bettelheim Kulturrevolution & industriell organisation i Kina Coeckelberghs Såld
Charles Bettelheim & Leo Huberman Socialkapitalismen Tema, Rabén&Sjögren  30:-
Paul Blumberg Företagsdemokrati i sociologisk belysning Tema, Rabén&Sjögren,1971  30:-
Harry Braverman Arbete och monopolkapital Rabén&Sjögren  Såld
Charles Brenner Psykoanalysens grunder Prisma   Såld
Erling Bjöl Internationell politik Aldus 30:-
Lyle E.Bourne m.fl. Cognitive Processes Prentice-Hall, Inc,   New Jersey 40:-
Jerome.S. Bruner Toward a Theory of Instruction Cambridge 1966 30:-
Mats Bäck & Jan-Åke Dellenbrant Politik i Sovjetunionen Tema 1971 30:-
Staf Callewaert m.fl Skola, ideologi, samhälle ALMA  1979 Såld
Staf Callewaert Skolklassen som socialt system Lund  1980 Såld
James C. Charlesworth Contemorary political analysies London  1967 30:-
Chrustjov Chrustjov minns Bonniers  1971 Såld
Charles Horton Cooley Human nature and the Social order Kopia av originalet 30:-
August Comte Om positivismen Korpen, Göteborg, 1979 40:-
Crano/Marilyn Brewer Principles of research in social psychology Graw-Hillbook Company 30:-
Dencik, Herlitz, Lundvall Marxismens politiska ekonomi Zenit  1978 Såld
Dencik, Herlitz, Lundvall Arbete, Kapital&Stat Zenit TemaTeori 11. 1974 50:-
John Dewey Människans natur och handlingsliv Natur&kultur Såld
Anthony Downs An Economic Theory of Democracy Harper & Row, New York 1957 Såld
Per-Gunnar Edebalk m.fl. Priser och resursallokering Lund  1972 Såld
Henry Egidius Riktningar inom psykologi Natur&Kultur  1979 40:-
Jean Ellenstein Stalinfenomenets historia Arbetarkultur Såld
Åke Elmér Svensk socialpolitik Liber  1978 30:-
Enerstvedt, Red. Vetenskap som pedagogik Prisma  1971 30:-
Tage Erlander 1901 - 1939 Tiden 1971 50:-
Tage Erlander 1955 - 1960 Tiden 1976 50:-
Annti Eskola Socialpsykologi AWE/Gebers   Såld
Stig Fahnér Psykologi som förklaring, förståelse och kritik Prisma  1980 40:-
Erik Fromm Att ha eller att vara Natur&Kultur  1978 Såld
Anna Freud Jaget och dess försvarsmekanismer Stockholm  1976 Såld
Allan Friis

"Ingen kan tvinga mig", en bok om dagens grundskola. 

Liber, 1983 Illustrerad

Se beskrivning och citat

40:-

 

Allan Friis Vår schizofrena skola Eget förlag  1986 30:-
Allan Friis Politiska Bilder. Visar samtliga bilder av Friis' verk 1968 - 78 Eget förlag  2013            Se beskrivning 120:-
Allan Friis Mina ungdomsbilder. Visar samtliga bilder av Friis' verk 1936 - 51 Eget förlag  2013            Se beskrivning 120:-
Johan Galtung Fredsforskning Prisma  1970 40:-
H. H. Gerth &
C: Wright Mills
From Max Weber Routledge &
Kegan Paul LTD, London
  Såld
Joel A. Gold Psychological research The Dorsey prod. 30:-
Grunewald/Bakk Omsorgsboken Esselte Studium 1978 30:-
Lars Hansson, Karl Lidgren Trafik och samhällsekonomi Studentlitteratur, 1979 20:-
Ingemar Hedenius Om rätt och moral W&W-serien   1963 Såld
Sven Hedin Fyra tal Bonniers 1914 80:-
Sven Hedin Andra varningen Bonniers 1914 40:-
Björn Hettne Utvecklingsstrategier i Kina och I Indien Studentlitteratur 20:-
Per Holmberg Socialpolitik, teori och praktik Prisma  1978 60:-
K. J. Holsti International Politics London 1974 40:-
David Horowitz Kontrarevolutionen Tiden 40:-
Don R: Hoy Geography and Development. A world Rejional approach Macmillan  New York 1978 90:-
Leo Huberman Människans rikedomar Tema Nova 1975 40:-
John A. Hughes Sociological Analysies Nelson  1976 30:-
Torsten Husén Jämlikhet genom utbildning? Natur&Kultur 30:-
Torsten Husén Psykologi Norstedts 1955 30:-
Y.P. Häyrynen/
J. Hautomäki
Människans bildbarhet Wahlström/Widstrand 30:-
Joachim Israel Alienation Rabén&Sjögren  1971 Såld
Joachim Israel Sociologi I  Metod-ekonomi Aldus  1975 40:-
Joachim Israel Sociologi II  Maktspråk Alddus  1975 40:-
Joachim Israel  Red. . Almqvist&Wiksell  1968 40:-
Susan Jacoby Skolan i Sovjet W&W  1975 30:-
Leif Johansson Statsvetenskapliga analysinriktningar i teori och praktik Studentlitteratur 1974 30:-
Chalmers Johnsson Revolutionary change Unibooks 20:-
Bengt Jönsson/Agneta Paulsson Daghem och samhällskontroll Prisma  1979 20:-
Tom Kemp Teorier om imperialismen Rabén&Sjögren 40:-
Kinahäften, bl.a. Kinesiska bondemålare Skriftserie 1973, nr. 5 - 15 totalt 11 häften Svensk-kinesiska vänskapsförbundet

Såld

Walter Korpi Arbetarklassen i välfärdskapitalismen Prisma  1980 Såld
Walter Korpi Varför stressar arbetarna? Tiden 74 30:-
Michael Lessnoff The structure of social science Glasgow  1973 30:-
Sven-Erik Liedman Positivism, marxism, kritisk teori Norstedts  1972 Såld
Sven-Erik Liedman Antimarx Aldus 1970 Såld
Sven-Erik Liedman Från Platon till Lenin Aldus/Bonniers 1972 40:-
Sven-Erik Liedman/Ingvar Johansson Positivism och marxism Norstedts  1981 Såld
Rita Liljeström Uppväxtvillkor Liber 1978 30:-
Göran Lindberg Urbana processer Gleerup 30:-
Sven Linderot Masslinjen Arbetarkultur 1972 40:-
Sven Lindqvist Gräv där du står Bonniers 40:-
Peter E: LLoyd & Peter Dicken Location in Space. A Theoretical Approach to Economic Geography Harper & Roy 1972 90:-
Lipsey and Steiner Economics  Harper & Braun 1978 50:-
Bengt Loman Barnspråk i klassamhälle Liber  1977 30:-
R. Luria Mannen med det obegränsade minnet W&W Såld
Marshall McLuhan Media Pan/Norstedts   1967   Såld
 Sverre Lysgaard Arbeiderkollektivet Universitetsförlaget, Oslo 1960   30:-
 Harry Magdoff Imperialismens politiska ekonomi Zenitserien 5   30:-
Herbert Marcuse Den endimensionella människan Aldus Såld
Herbert Marcuse Protest, Demonstration, Revolt Aldus Såld
Mao Tse-Tung Politiska skrifter Tema 40:-
Franz Marek Vad Stalin sade i verkligheten Tema 30:-
Karl Marx Louis Bonapartes 18:e Brumaire Arbetarkultur 50:-
Karl Marx Till kritiken av den politiska ekonomin Arbetarkultur 1970 50:-
Rolly May Kärlek och vilja Aldus   Såld
C. Wright Mills Den sociologiska visionen Prisma 1971  80:-
Roy Nash Classrooms observed London&Boston 30:-
Macken Nilsson Ombudssverige Prisma 1968 20:-
Gert Z. Nordström Bilden, skolan, samhället Aldus 30:-
Åke Ortmark De okända makteliterna W&W 40:-
Klaus Ottomayer Människan under kapitalismen Röda Bokförlaget, Göteborg 30:-
Andreas G. Papandreou Dödsdömd demokrati Norstedt 30:-
Geraint Perry Politiska eliter Aldus 30:-
Jean Piaget Psykologi och undervisning Aldus 50:-
Dorothy Pickles Democracy Methuen & co 30:-
Nicos Poulanzas Fascismen och diktatur Partisan 30:-
Levy Rahman Sovjetisk psykologi Natur&Kultur 30:-
Gunnar Richardsson Svensk utbildningshistoria Studentlitteratur  1977 30:-
Bertrand Russel Moral och politik Natur&Kultur  1955 Såld
Red. Göran Zetterholm Psykologi i samhället Gebers 30:-
Red. Skola i Fosterland Gidlund  1970 30:-
Red. För ett demokratiskt Palestina Ordfront 30:-
Red. Per-Erik Back Modern Demokrati Gleerups 1973 30:-
Red. Gunnar Wetterberg m.fl. Skola i klassamhälle W&W Såld
Red. Perspektiv inom socialpsykologin Gebers 30:-
Red. Antologi Jämlikhet och klassherravälde Cavefors  1976 30:-
Red. Insyn i sovjetisk psykologi Studentlitteratur 30:-
Erik Rehnman Organisationsproblem och långsiktig planering Bonniers, 1974 25:-
Martin Saeter Det politiska Europa Universitetsförl. 30:-
Albert Schweitzer Kultur och Etik Natur&Kultur  1946 Såld
Hans Sjöbäck Psykoanalytisk försvarsteori Studentlitteratur 1984 Såld
Harold and Margaret Prout The ecological Perspective on Human Affairs Princeton University Press 30:-
Svetozar Stojanovic Socialismens framtid Aldus 30:-
Karl-Olof Stukát Pedagogisk forskningspedagogik A/W 30:-
Björn Söderfelt Statsvetenskapliga metoder A/W 1972 Såld
Bo Södersten Svensk ekonomi Rabén&Sjögren Såld
Bo Södersten Internationell ekonomi Rabén&Sjögren Såld
Leo Trotskij Den permanenta revolutionen Partisan 60:-
Henry Tajfel/Colin Fraser Introducing socialpsychologi Penquin  1975 30:-
Paavo UUsitalo Samhällsplaneringens mål och medel Gebers 1976 30:-
Torbjörn Vallinder Press och politik Gleerups 1971 30:-
Siv Widerberg och Anders Birkeland Folkets kraft är stor. Dikter och bilder Gidlunds 1975 20:-
George&Paul Wilding Ideology and social welfare London  1976 20:-
Michael Young & Peter Wilmer Family and Kinship in east London Penquin Books, England  15:-
  Förord Sven Hedin Världens huvudstäder.  22.5 x 31 cm Vårt Hems Presentation 1936. 32 s. 40:-
 

 

Samfärdseln förr och nu. Klipp och klistra-album,  Palma 1930-tal 40:-:-
  Kungen och slottet Hemmets Journal 1942 90:-
  Sveriges Flora, samlaralbum Hemmets Journal, Åkerlund/Rausing 30:-
   Värn och vakt, samlaralbum, mycket gott skick Hemmets Journal 1938.  100:-
   I österled, en bokfilm om den svenska frivilligkåren Självständighetsförbundet, Stockholm 1940 200:-

 

Konst

R. Broby-Johansen Bara konst   Rabén&Sjögren 1973,  40:-   vikt 180 g
R. Broby-Johansen

Konsthandbok   Rabén&Sjögren   50:-   vikt 310 g

Allan Friis Meditation 

En satirisk miniroman om konstmyter och konstspekulation

 1989, 50:-  vikt 100 g se länk

Allan Friis Tillbakablick,  2001, 90 s.

En konstbok om Allan Friis' konstproduktion 1950 - 2000             28 x 20 cm 

112 bilder varav 44 i färg   Tryckt i 400 ex. Kan förses med dedikation.

100:-

Arnold Hauser Konstarternas sociala historia I  

Pan 1972.  Såld

Arnold Hauser Konstarternas sociala historia II

Pan 1972. Såld

Herbert Read Konst och personlighet Natur/Kultur 1953,  80:-       vikt 300 g
Willy Ørskov Objekterne Borgen, DK   30:- vikt 130 g
     

 

Tidskrifter

Peking Review årgång 1972 - 80                              

  Sålda

Kinarapport nr.7/8 från 1976, nr.3, 8, 10 från 1977, nr. 1, 3 11, från 1978, nr. 1 och 2 från 1979                           12:- st.  Mycket hög kvalitet
Tidskriften China årgång 1973                                     50:-  Mycket hög kvalitet
Chinese literature årgång 1972, 3-12, årgång 1974, 1-5     

  Sålda

China Reconstructs Hela årgång 1978, 12 nummer 120:-  eller 12:-st.
Vietnambulletinen Special nummer från 1974/76,  nr. 6 från 1972,      nr. 1, 2 och 3/4  från 1976 och nr 1 från 1968 20:- st.     Sålda
Palestinsk Front 36 nr. från årgångarna 1970 - 81,  40:- st.

 

15 st. sålda. Några finns kvar.

Kvinnobulletinen 1973: nr 3, 4, 1976: 2, 3 Sålda
Röda Rappet Nr. 2, 3, 4, 5, 6, och 7 från 1973, nr. 5/6 från 1974, nr. 1 och 2 från 1975. Sålda
Tidskriften Puss från 1968, nr. 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18 19, 20   Sålda
Socialistisk debatt 39 nr från årgångarna 1974 - 80  Sålda
Film&Tv årgång 1973 - 74 Sålda
Film Culture, New York 1965, nr 38 och 39, 1966, nr. 40 och 41 Sålda
Konstrevy Häfte 3, 1947  
Paletten  

Nr 1, 1946

nr.1 och nr.3, 1948

 

 

 

Bonniers Litterära Magasin Olika nummer från åren 1949-55, 1957,59, 65, 66 och 69 20:-/st 1949-55 övriga 10:-/st.
 

Studio. International journal of modern art

 

Januari 1968 120 :-
Ord&Bild 1953, nr 6 och 9, 1969, nr 6 och 1973, nr 5 15;-/st för 1953, 6:- för övriga
Statsvetenskaplig Tidskrift årgång 1975 - 78 Sålda
UNESCO Courier årgångar 1956 - 78. Välj nummer  

Sept. 1960.  40:-

 

Krut 1970, nr 5 och 6 Sålda
Tidningen SE 18 nr från 1943,  6 nr från 1944 15:- st
Tidningen Allers 4 nr. från 1943 20:- st
Tidningen Vårt Hem Nr. 36 från 1933, nr, 5 från 1937 20:- st
Tok  1977 och 78 20:- st.
Göran Therborn Det svenska klassamhället.  Zenit. Särtryck 30:-
 

Odyssé

 

Nr 4, juni 1954. Red. Dag Wedholm
Medarbetare: Bl.a. Ilmar Laaban, Antonin Artaud, Öyvind Fahlström, Marcel Duchamp
50:-  såld
 

Tidskriften 50-tal

 

Nr 3, juni 1951.  30:-
 

Rysk affisch 

 

1971.  Format: 58 x 88 cm

200:-

 

Se även Allan Friis publikationer

 

: Medea-Terroristen

60:-

 KONUNGENS DAGBOK

60:-

 

Priserna är exklusive porto
(Böcker resp. tidskrifter kan också avhämtas direkt från min ateljé i Lomma)

Intresserade kan ta kontakt med:

Allan Friis

Censorsv. 13
237 31 Bjärred
Tlf. 046-29 24 02, eller 070-773 19 59
e-mail:

Hej Per

 

allan.friis@outlook.com