Bredablick, låg på Kärleksg. mittemot Kvarngatan

Järnvägsspåren och bommar strax till höger

Foto: Allan Friis

Bertil Olsson med familj bodde här på andra våningen mellan åren 1945 -50. Adressen var Kärleksgatan 10. Bertils far hette Birger Olsson och jobbade som maskiningenjör på sockerbruket. familjen hade också tillgång till trädgården som låg bakom huset.

Mitt emot på andra sidan Kärleksgatan låg Balzar Karlssons speceriaffär. 

Bertil började på Vårboskolan 1948. Läraren hette Hilda Lindahl.  En av Bertils klasskamrater var Olle Nilsson, som bodde intill biografen Regal, som hans pappa ägde. En annan klasskamrat var  prästen Rasmussons son.

Uppgift: Bertil Olsson.

Här bodde också bl.a. musiker Larsson, som spelade på gamla City-biografen på Lundavägen.

Till vänster om huset fanns en gångstig som ledde fram  via Kilgatan  till Lommavägen.

Fråga till tittarna: När byggdes huset och vilka mer har bott här