Järnvägsgatan, till vänster Fiskaregatan. 

Huset kallades för "Ruder Kung".

  Revs under 1990-talet     Foto: Allan Friis, 1974

 

I Ruder Kung bodde på 20 - 30-talen snickare Olsson med stor familj. Många döttrar, bl.a. Anna och Rut samt sönerna Henry, Gösta och Arne. Familjen tillhörde en frikyrklig församling och döttrarna blev söndagsskolärare i Arlövs missionssal.