Nya skolan till vänster, byggd 1891, senare högre folkskola.
numera Musikskola. Vårboskolan till höger, byggd 1908.
Foto taget innan Parkskolan kom till 1924

Gammalt vykort från 1910-talet