Hörnet Lommavägen-Hejaregatan
Waggonfabrikens disponentvilla (Disp. Sundström)

Fotot taget av Wilhelm Törnqvist i slutet av 1960-talet