Hörnet Lundavägen/Byggmästaregatan, fotograferat från Vårboskolan

Byggmästare Perssons hus, byggt 1911, revs i slutet av 70-talet