Luftskyddsövning 1940 på Lundavägen

 

Arlövs luftskyddsförening visar upp sig längs Lundavägen 1940. I bakgrunden Geukahuset.  Längst till höger Emelia Jönssons speceriaffär. Hon bodde själv på andra våningen ovanför affären. Det vita huset till vänster om affären kallades "Smeds långa länga". I huset som skymtar mellan längan och "Geukens" låg Janne Nilssons speceriaffär.