Gamla järnvägsstationen från "baksidan".

 Foto: Allan Friis

Till vänster Järnvägsgatan.